RADA RODZICÓW
przy
Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Sportowych
w Pruszkowie

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowanie

DZIĘKUJEMY

WSZYSTKIM RODZICOM

ZA ZAANGAŻOWANIE