Skład Zarządu Rady Rodziców

      

   

    Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 

  • Anna Kuzia - Przewodnicząca RR (kl. 3 LSB)
  • Sylwia Jaszczuk - Wiceprzewodnicząca RR (kl. 2 LA)
  • Artur Obłękowski - Wiceprzewodniczący RR (kl. 4 LB)
  • Anna Bagińska - Skarbnik RR (kl. 1 SMS B)
  • Marta Kołtun - Sekretarz RR (kl. 1 LSB)

DZIĘKUJEMY

WSZYSTKIM RODZICOM

ZA ZAANGAŻOWANIE