Skład Rady Rodziców

       Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

  • Agnieszka Bartnikowska - Przewodnicząca (kl. III LSB)
  • Monika Pielak - V-ce przewodnicząca (kl. II SMS)
  • Anna Kuzia - V-ce przewodnicząca (kl. I LSB)
  • Magdalena Słobodzin - Skarbnik (kl. II LSB)
  • Grzegorz Bogucki - Sekretarz (kl. III SMS)

DZIĘKUJEMY

WSZYSTKIM RODZICOM

ZA ZAANGAŻOWANIE