Składki

Składki

Składka na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi :

 • 100,00 zł rocznie/ za dziecko
 • 60,00 zł rocznie / za dziecko, gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko .

Wpłaty można dokonać:

 1. Przelewem na konto
  05 1020 1055 0000 9102 0015 0953
  PKO Bank Polski S.A. w Pruszkowie
  Rada Rodziców przy ZSOiS
  05-804 Pruszków, ul. Gomulińskiego 2
  W tytule przelewu proszę koniecznie podawać klasę oraz imię i nazwisko dziecka
 2. Gotówką w szkolnym sekretariacie
 3. Dla Państwa wygody wpłaty można dokonywać semestralnie – np. 2 X 50,00

DZIĘKUJEMY

WSZYSTKIM RODZICOM

ZA ZAANGAŻOWANIE